Termine & Fristen

Nächster geplanter Lehrgang:  

  • Semester 1 : Oktober 2020 bis Januar 2021
  • Semester 2 : Februar 2021 bis Juni 2021
  • Semester 3 : Oktober 2021 bis Januar 2022
  • Semester 4 : Februar 2022 bis Juni 2022 

Bewerbungsfrist:  

  • 31. August 2020